Frågor & svar

Dr Lena Leissner, neurolog och neurofysiolog vid Sömnenheten, Neurokliniken, Universitetssjukhuset i Örebro

Vad är orsaken till narkolepsi?

- Fortfarande är vi inte säkra på orsaken, men vi vet att dessa patienter har för lite av ett kemiskt ämne i hjärnan som heter hypokretin. Det är alltså en kemisk obalans i det center i hjärnan som reglerar sömn och vakenhet. Det finns också en ärftlighet, en gen, som ökar sannolikheten att få narkolepsi. Man kan också få sjukdomen efter hjärnhinneinflammation eller skallskador.

Hur många har narkolepsi?

- Sjukdomen är inte alls så ovanlig som man tidigare trott och den förekommer i olika svårighetsgrader. Det finns minst 5000 som har sjukdomen i Sverige. Säkert finns det fler som har diffusa, lättare symtom och som aldrig får diagnos. Har man lättare symtom ska man absolut söka läkare och beskriva sina symtom utförligt så att man får hjälp.

Vilka behandlingar finns?

- Först och främst är det viktigt att lägga sig vid samma tid varje kväll och stiga upp vid samma tid varje morgon, inte dricka kaffe på kvällen och ha en bra sovrumsmiljö. Har man narkolepsi mår man bra av att ta en eller två tupplurar på dagen. Medicinen består av centralstimulerande medel som verkar på sömn- och vakenhetscentra i hjärnan så att man inte somnar lika lätt under dagen.

Narkolepsi

En person med narkolepsi kan somna när som helst, främst i tråkiga, monotona situationer. Andra symtom är plötsliga attacker av muskelsvaghet (kataplexi), hallucinationer i samband med insomnande eller uppvaknande, en känsla av att vara förlamad innan man somnar eller vaknar (sömnparalys) och dålig nattsömn. Läs mer om narkolepsi på Neurologiskt handikappades riksförbunds webbplats: www.nhr.se